Privacy verklaring

 

Schoonheidssalon Straal! zet zich elke dag opnieuw in om het beste resultaat uit haar behandelingen te halen. Dit door professionele producten, apparatuur en de kennis over de huid. Hiervoor hebben we persoonsgegeven nodig en soms medische gegevens. Wij beloven dat persoonsgegevens die onze klanten verstrekken alleen gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor de klant ze aan ons heeft gegeven. Hieronder leggen we uit om welke gegevens het gaat, waar we deze gegevens voor gebruiken hoelang en waarom we ze bewaren.

 

We beperken het gebruik van persoonsgegevens tot alleen die gegevens die we nodig hebben om een behandeling zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren. We vragen altijd om uitdrukkelijke toestemming. Uiteraard nemen we passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van alle persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven alleen gegevens door aan derden wanneer dat nodig is, denk hierbij aan gegevens voor de huisarts. Wij zijn op de hoogte van de rechten van onze klanten en zullen deze respecteren.

 

Gegevens die wij verwerken

 

Om een behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren verwerken wij de volgende gegevens.

-       NAW-gegevens aangevuld met telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedatum en geslacht.

-       Medische gegevens die noodzakelijk zijn voor een juiste behandelmethode. Denk aan zorgverzekeraar, medicatie, allergieën, chronische aandoeningen enzovoort.

-       Foto’s die gemaakt zijn voor, tijdens of na een behandeling.

-       Informatie die voor ons belangrijk is betreffend de huid.

-       Onze financiële administratie

 

Inschakeling andere partijen

-       Uw huisarts/dermatoloog, wanneer er spraken is van eventuele vergoedingen, huidaandoeningen of behandeltraject.

-       Eventueel uw zorgverzekeraar.

 

      Andere partijen ontvangen niet meer dan die gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van haar diensten.

 

Veilig bewaren

 

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. We beveiligen onze systemen en gebruiken encryptie daar waar dat nodig is.

 

Uw rechten

 

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bij verwijdering van uw gegevens kunt u ons persoonlijk of per mail benaderen, binnen 4 weken na aanvraag zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens te verwijderen. Tevens heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voorgenoemde verzoeken.

 

Vragen

 

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of ons privacy beleid dan kunt u contact opnemen met:

 

Straal!

 

E-mail: info@straalnu.nl

 

Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Download
Privacy verklaring.pdf
Adobe Acrobat document 107.7 KB